Husnummeret efter det "gamle" system, som fungerede mellem 1829 og 1869. Nummeret optræder i folketællingerne.

Gadenavn og husnummer som det blev indført i 1869. Det er disse numre, der i princippet findes i dag.

Matrikelnummeret, som det fremgår af matrikelkort.
Nr.:Ved søgning udfyldes kun en kategori for at finde de tilsvarende andre.
Man kan angive '?' i stedet for et ciffer, hvorefter der bliver søgt efter et vilkårligt ciffer.
F.eks. vil en søgning efter '4?' give alle huse med et nummer i 40'erne.

Til forsiden | Om bygningsnumrenes historie | Kort over Aarhuus 1855


Information | Fra kilde til database | Dataforbedring | Indtastere | Status
Folketællingerne i tal | Vielserne i tal | Om søn- og helligdage | Hjælp | Kontakt