Status og de seneste tilføjelser/ændringer

Folketællinger
1787 Etableret maj 1997.
Sognene fra Århus amts sydlige del komplet i februar 1998.
Sognene fra Århus amts vestlige del (dele af Skanderborg og Viborg Amter) tilføjet i oktober 1999.
Enkelte senere tilføjelser og rettelser.
1801 Etableret maj 1997.
Sognene fra Århus amts sydlige del komplet i februar 1998.
Sognene fra Århus amts vestlige del (dele af Skanderborg og Viborg Amter) tilføjet i december 1999.
Enkelte senere tilføjelser og rettelser.
1834 Etableret november 1997.
Sognene fra Århus amts vestlige del (dele af Skanderborg og Viborg Amter) tilføjet i marts 2000.
Enkelte senere tilføjelser og rettelser.
1845 Etableret oktober 1996 og indviet 19. november samme år.
Sognene fra Århus amts sydlige del komplet i februar 1998.
Enkelte senere tilføjelser og rettelser.
Der pågår reaktivering af de nuværende sogne for 1845 så den siden kan fremstå med samme funktioner og søgemuligheder som ved 1860-tællingen.
1860 Etableret januar 2002. Flere korrekturlæste sogne bliver tilføjet primo august 2004. Herefter mangler købstaden Århus med ca. 12.000 indbyggere.

Vielser Etableret januar 2000. I første omgang blev der lagt vægt på at indtastningerne skulle være for perioden 1760 til 1850. Da folketællingen 1860 kom igang blev perioden udvidet så vielserne nu omfatter perioden 1760 til 1870.

Århus Borgerbog Etableret januar 2002. En efterfølgende grundig bearbejdning af borgerskaberne fra 1820'erne og senere har givet flere supplerende oplysninger om alder og oprindelse, hvorefter basens indhold er blevet opdateret februar 2003.
Enkelte senere tilføjelser og rettelser.


Til forsiden