Information om disse sider

Formål Det er de deltagende arkivers håb at denne samling af genealogiske data bliver formidlet på en enkel og lettilgængelig måde. Drivkraften i nærværende arbejde er fortsat en effektiv tilgængeliggørelse og egnet bearbejdelse af kildematerialerne i en fortsat aktiv udviklingsproces.

Historie I 1990 startede en gruppe på fire genealogisk interesserede personer med indtastningen af folketællingen 1845 for Århus Købstad i database. Formålet var dengang at lave en dataopbygning, der kunne udskrive en papirversion med tilhørende registre. Disse kunne blive et meget nyttigt arbejdsredskab for arkiverne. Senere blev samtlige landsogne i Århus amt samt fem sogne fra det sydlige Randers amt som i dag indgår i nuværende Århus kommune, også indtastet og bearbejdet så der dermed blev ca. 44.000 personer søgbare for denne 'årgang'. Indtastningen af folketællingen 1845 for Århus Amt blev afsluttet i løbet af 1995 og samtidig blev dette amt det første amt der forelå i en komplet databearbejdning.
Da internettet startede sin fremmarch i 1996 var det naturligt også at give adgang til 1845 folketællingen som søgedatabase. Denne er siden efterfulgt af andre folketællinger og i år 2000 kom der så også en base med vielser til. Århus Købstads borgerbog har også gennemgået en bearbejdning så dens oplysninger kan hentes frem gennem søgninger.

Databehandling Grundlæggende har en tilnærmet gengivelse af kildematerialet være udgangspunktet, men da databasen byder på nogle søgetekniske fordele, er der truffet en række valg der fremmer disse muligheder. De vigtigste felter som man har brug for at søge i er blevet dublerede og efterfølgende bearbejdet til fremme af søgeprocesserne.
Edb-teknikken og specielt databasernes egnethed ved behandlingen af store mængder ensartet strukturerede oplysninger gør, at man må opbygge nogle passende regelsæt til tolkning af originalmaterialet for at opnå de bedste resultater under søgninger og beregninger.

Fremtiden Det vil fortsat være vigtigt at se på den bedste formidling af kildematerialerne under anvendelse af de teknologier der måtte udvikles og eksistere i samtiden.
Det er af og til blevet fremført at de herværende data blot kunne fremfindes i landsdækkende baser som følge af at alle indtastninger herfra naturligvis fremsendes og indgår i de landsdækkende baser. Valg af datastruktur og tilhørende søgemuligheder gør det imidlertid muligt at analysere kildematerialet på en mere informativ måde. Det må til enhver tid gælde om at få den optimale udnyttelse af de foreliggende data. Derfor er ingen af disse baser overflødige.

Samarbejdspartnere Mere end 30 lokalhistoriske arkiver i det midt- og østjyske har i hele forløbet været behjælpelige ved at stille materialer og frivillige indtastere tilrådighed. Uden denne opbakning ville man ikke have nået det nuværende omfang.
Søgesystemet og den grafiske tilrettelæggelse er udarbejdet af UNI-C i samarbejde med Lokalhistorisk Samling i Århus.


Til forsiden