Korrektur og dataforbedring

Korrektur og
dataforbedring
Det er en betingelse for datafremvisning på denne web-adresse at materialet først har været underkastet en omhyggelig korrekturlæsning og en evt. datatilpasning for at opnå den valgte datagengivelse.
Korrekturlæsning og datatilpasning er gennemgående forestået af Leif Dehnits.
I datamængder af nærværende omfang vil der kunne forekomme valg af forkerte eller misvisende navneformer. Ligeledes har vi ikke kunnet tyde alt i kildematerialet, så hvis du vil være med til at forbedre dataene, skal du blot sende dine løsnings- eller ændringsforslag til redaktøren
 
 
  Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv [e-mail]
  til redaktøren
  Lokalhistorisk Samling
  Møllegade 1
  DK - 8000 Aarhus C
  Danmark
  Tel +45 8940 9235  
  E-mail: lokalhistorie@mkb.aarhus.dk


Til forsiden