Fortegnelse over almindeligt forekommende søn- og helligdage i vielsesdataene, samt andre hyppigt forekommende betegnelser
Da kilderne til denne liste er fra slutningen af 1700-tallet og det meste af 1800-tallet er der valgt den samtidige brug af store begyndelses bogstaver, fremfor den nutidige retskrivning
Søn- og helligdage
Beskrivelse
1. Juledag Festum Nativitas Christi. Kristi fødselsdag. 25. December. Se Jul.
3. Juledag Festum St. Johannis Evangelistæ. Ophævet som helligdag i 1770. Se Jul.
Advent Kirkeårets begyndelse. De fire sidste søndage før 25. December
Alle Helgens Dag Festum omnium sanctorum. Før 1770 fejret 1. November. Fra 1770 tillagt første Søndag i November.
Annuntiatio Mariæ, Festum Se Mariæ Bebudelsesdag.
Ascensio Domini Se Kristi Himmelfartsdag.
Askeonsdag Begyndelsen på Fasten. Se Fasten.
Bededag Ved forordning af 27. marts 1686 blev der indført en almindelig bods- og bededag på fjerde fredag efter påske (26 dage efter påske). Helligdagen var særegen for Norge og Danmark.
Besøgelsesdag Se Mariæ Besøgelsesdag
Bods- og bededag Se Bededag.
Candelarum, Festum Se Kyndelmisse
Candelarum, Missa Se Kyndelmisse.
Cantate, Dominica 4de Søndag efter Påske
Cicumcisionis Domini Se Nytårsdag.
Coena Domini Se Skærtorsdag.
copuleret viet
Dies dag
Dies Viridum Se Skærtorsdag
Dies Dominica Søndag. Se også Feria.
Dies Parasceves Se Langfredag.
Dominica (Ofte forkortet: Dom. eller Dca.) Søndag
Dominica Palmarum Se Palmesøndag.
ejusdem die (Ofte forkortet: e. d.) samme dag
eodem die (Ofte forkortet: e. d.) samme dag
Epiphania Domini Se Helligtrekongersdag.
Esto mihi, Dominica Se Fastelavns Søndag.
Exaudi Domine 6te Søndag efter Påske
Fasten Jeiunium. Tiden fra Askeonsdag (onsdag efter Fastelavns Søndag) til Påske. Første Søndag i Fasten er tre uger efter Septuagesima og tre uger før Midfaste Søndag (Lætare).
Fastelavns Søndag Esto mihi. To uger efter Septuagesima. Falder tidligst 1. Februar og senest 7. Marts.
Feria Ugedagene mandag - fredag: Mandag = Feria secunda, tirsdag = Feria tertia, onsdag = Feria quarta, torsdag = Feria quinta, fredag = Feria sexta. Det er ikke usædvanlig at finde disse betegnelser i ældre kirkebøger.
Festum annuntiatio Mariæ Se Mariæ Bebudelsesdag.
Festum archangeli Michaelis Se Mikkelsmesse.
Festum Cicumcisionis Domini Se Nytårsdag.
Festum Nativitatis Domini Se 1. Juledag.
Festum nativitatis St. Johannis Baptistæ Se St. Hansdag.
Festum novi anni Se Nytårsdag.
Festum omnium sanctorum Se Alle Helgens Dag.
Festum St. Johannis Evangelistæ Se 3. Juledag
Helligtrekongersdag Epiphania Domini. Før 1771 blev 6. Januar fejret som Helligtrekongersdag. Fra 1772 skulle 6. Januar, hvis dagen var en Søndag, fejres som Søndag efter nytår. De søndage som falder efter Helligtrekongersdag (Epiphania) og Septuagesima, blev kaldt søndage efter Helligtrekongersdag (søndage efter Epiphania).
Himmelfartsdag Se Kristi Himmelfartsdag.
ibidem (Ofte forkortet: ibid.) sammesteds
Invocavit, Dominica 1ste Søndag i Fasten. Se Fasten.
item ligeledes
Jeiunium Se Fasten.
Johannis Baptistæ, Festum nativitatis St. Se St. Hansdag.
Johannis Evangelistæ, Festum St. Se 3. Juledag.
Jovis, Die Torsdag
Jubilate, Dominica 3die Søndag efter Påske.
Judica, Dominica 5te Søndag i Fasten. Se Fasten.
Jul Julaften: 24. December. 1. - 3. Juledag: 25. - 27. December. Fra 1770 blev 3. Juledag (Festum St. Johannis Evangelistæ) ophævet som helligdag.
Kristi fødselsdag Se 1. Juledag.
Kristi Himmelfartsdag 6te Torsdag efter Påske. 2den Torsdag før Pinse. Falder tidligst 30. April og senest 3. Juni
Kristi åbenbarings dag Første søndag efter nytårsdag. Se også Helligtrekongersdag.
Kyndelmisse Missa candelarum, Festum purificatio. Til minde om Marie Renselse efter Moseloven og Jesusbarnets fremstilling i templet.
Langfredag Dies Parasceves. To dage før 1. påskedag. Se også Påske
Lætare, Dominica Midfaste Søndag. 4de Søndag i Fasten. Se også Fasten
Luna, Die Mandag
Marie Bebudelses Dag Mariæ annuntiatio. Dagen blev før 1701 fejret 25. Marts, bortset fra når 25. Marts faldt på Palmesøndag eller efter Palmesøndag. Da blev dagen fejret Lørdag før Palmesøndag. Fra 1701 blev dagen lagt til 5. Søndag i Fasten.
Mariæ Besøgelsesdag Mariæ visitatio. 2den Juli
Martis, Die Tirsdag
Mercurii, Die Onsdag
Michaelis, Festum archangeli Se Mikkelsmesse.
Midfaste Søndag Lætare Dominica. 4de Søndag i Fasten. Se Fasten
Mikkelsmesse Festum archangeli Michaelis. 29. September. St. Michaels Dag, som er dagen hvor høsten skal være i hus
Misericordia, Dominica 2den Søndag efter Påske
Missa Candelarum Se Kyndelmisse.
Nativitatis Domini, Festum Se 1. Juledag
Novi anni. Festum Se Nytårsdag.
Nytårsdag Nytårsdag er i nutiden 1. Januar. Denne dags kirkelige navn er Festum circumcisio Domini, Kristi omskærelsesdag. Tidligere blev 25. December fejret som årets første dag (Festum nativitas Domini), og der findes offentlige dokumenter fra 1594 som omtaler denne dato som nytårsdag.
Oculi, Dominica 3die Søndag i Fasten. Se Fasten
Omnium sanctorum, Festum Se Alle Helgens Dag
Palmarum, Dominica Se Palmesøndag.
Palmesøndag Dominica Palmarum. Søndagen før Påske.
Parasceves, Dies Se Langfredag.
Pascha Se Påske.
Pentecoste Pinse. 7de Søndag efter Påske
post efter
Purificatio Maria, Festum Se Kyndelmisse.
Påske Pascha. 1ste Søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Falder tidligst 22. Marts og senest 25. April
Quarta Onsdag. Se også Feria.
Quasimodogeniti, Dominica 1ste Søndag efter Påske
Quinta Torsdag. Se også Feria.
Reminiscere, Dominica 2den Søndag i Fasten
Rogate, Dominica Bønne Søndag. 5te Søndag efter Påske
Sabbatum, Die Lørdag.
Secunda Mandag. Se også Feria.
Septuagesima 2den Søndag før Fastelavns Søndag
Sexagesima Søndagen før Fastelavns Søndag
Sexta Fredag. Se også Feria.
Skærtorsdag Dies Coenæ Domini. Tre dage før 1. Påskedag.
sponsores forlovere
St. Hansdag Festum nativitas Johannis Baptistæ. Til minde om Johannes Døberens fødsel
St. Michaels Dag Se Mikkelsmesse.
Tertia. Tirsdag. Se også Feria.
Trinitatis Dominica (Ofte forkortet: Trin. eller Trinit.) Hellig Treenigheds fest. 1ste Søndag efter Pinse. Falder tidligst 17. Maj og senest 20. Juni
Veneris, Die Fredag
Visitatio Mariæ, Festum Se Mariæ Besøgelsesdag

Til forsiden