Hjælp til søgning

Almindelige søgetips For at lave en søgning skal du udfylde et eller flere af søgefelterne, og derpå trykke på 'Søg' knappen. Hvis du ikke har udfyldt mindst et felt, så vises intet resultat. Hvis du har udfyldt mere end et enkelt felt, så vil kun personer, der opfylder alle kriterierne blive vist.

Tekstfelter (f.eks. fornavn og efternavn)
Det indtastede i disse tre felter opfattes som delstrenge, dvs. en søgning efter 'Per' som fornavn vil give alle, der hedder noget med 'Per' i fornavnet, f.eks. Per, Jespersine og Kasper. Bemærk, at søgningen ikke tager hensyn til store og små bogstaver. En søgning efter 'per' vil give præcis det samme resultat.

Hvis du er i tvivl om stavemåden kan du benytte erstatningstegn. Der findes to af slagsen:

_
En '_' vil matche et enkelt vilkårligt bogstav. Den kan f.eks. bruges, hvis du ikke ved om en person hedder Peder eller Peter. I så fald kan du indtaste 'Pe_er', og søgningen vil resultere bl.a. i alle, der hedder Peder og Peter.
%
Hvis du vil matche et antal vilkårlige bogstaver, men ikke ved præcist hvor mange, saa kan du bruge '%', der netop matcher 0 eller flere vilkårlige bogstaver. Hvis du f.eks. er i tvivl om fødesognet staves Lading eller Ladding, så kan du søge efter 'Lad%ing', hvorved du bl.a. vil få alle, der er født i Lading og Ladding. Bemærk, at i det første tilfælde matcher procenttegnet 0 bogstaver.
Det er ikke nødvendigt at sætte '%' i starten eller i slutningen af dit søgeord. Det gøres automatisk.

Alder
Hvis du udfylder aldersfelterne vil søgningen blive begrænset til alle, der har en alder mellem 'Fra' og 'Til', begge inklusive. Det er ikke nødvendigt at udfylde begge felter.
Indholdet i felterne skal være heltal, dvs. en alder på 23½ eller 23.5 er ikke tilladt.


Særlige søgemuligheder Vielserne og Århus Borgerbog
Kan man mod forventning ikke finde den eller de personer der skulle være i det område man er i gang med at undersøge, er disse databaser opbygget således at det er muligt at fremsøge for en tidsperiode enten af et udvalgt sogn i vielserne eller i købstadens borgerbog.
Man skriver et begyndelsesår i det første felt for årstal og et slutår i det sidste felt. Vælg f.eks Sognet Hasle og skriv 1802 og 1805 for tidsperioden, og tryk så på knappen 'Søg'. Svaret giver nu samtlige vielser i sognet for den valgte periode, men fortæller nu samtidig at der ikke var nogen vielser i sognet Hasle i 1803.
Da søgeresultaternes antal er begrænset til maksimalt 500 skal det anbefales at vælge årstal umiddelbart efter hinanden for derefter successivt at bevæge sig gennem den formodede tidsperiode.


Til forsiden