Bygningsnumrenes historie i midten af 1800-tallet


Af  Leif Dehnits
Århus Købstad rummede i 1820'erne et bysamfund på omkring 5000 indbyggere fordelt på ca 900 husstande. Byen var ikke større end at man nemt kunne finde rundt i den. Postbudet fandt let brevmodtageren, fordi han kendte byens indbyggere godt.
Siden grundtaksten fra 1682 havde ejendommene haft et løbenummer. Brandtaksationsprotokollerne fra 1761 udviser et tilsvarende løbenummer. De ovenfor nævnte nummersystemer var knyttet til de ejendomspapirer, der hørte til den enkelte ejendom og var ikke altid synlige på bygningerne.
I 1827 udsendtes en resolution af Stiftsamtet, der opfordrede til, at det af hensyn til panteregistrenes tydelighed og pålidelighed ville være rigtigt, om gård- og husnumrene i Århus, som tildeles ved den forestående omtaksering af samtlige bygninger i anledning af brandforsikringen, bliver faste og uforanderlige samt påmalet over indgangen til ethvert sted. Denne husnummerering som gennemførtes i 1829 kom til at gå fra nr  1  til  936  og ses således ved i søgninger i folketællingerne 1834 og 1845. Når antallet af husnumre er meget større end antallet af husstande, skyldes det, at alle bygninger blev nummereret, også kirkerne, pakhusene, accisseboderne osv.

  Oversigt over de fortløbende husnumre gældende fra 1829 til 1869
      1-  11 Domkirkegården, den ene side
  af Kødtorvet og Kannikegade
  610-668 Vestergade
    12-  49 Skolegade og Revet 669-685 Møllegyden
    50-152 Middelgade og tilstødende gyder 686-730 Møllestien
  153-165 Rosensgade 731-743 Garvergyden
  166-213 Studsgade 744-791 Grønnegade og Nygade
  214-237 Graven 792-841 Klostergade
  238-259 Badstuegade 842-845 Frue Kirkerist
  260-269 Immervad og Lille Torv 846-863 Tangen
  270-322 Aagade 864-879 Guldsmedgade
  323-342 Mindegade 880-883 Lille Torv og Borgporten
  343-367 Dynkarken 884-906 Volden
  368-387 Spanien 907-915 Rosensgade og Bispegyde
  388-411 Grønland 916-929 Store Torv
  412-415 Dynkarken 930-932 Kødtorvet (Sct Clemens Torv)
  416-427 Ridderstræde 933 Udenfor Munkeport
  428-525 Fiskergade 934 Aarhus Mølle
  526-531 Fiskergyde 935-936 Riis Skov
  532-608 Frederiksgade 937-947 Udenfor Mindeport
  609 Lille Torv 948 og
  følgende
  Herefter er husnumrene ikke
  fortløbende i de nyere gaderSiden skulle byen komme til at udvide sig i flere vækstzoner. Den begyndende industrialisering fik byen til at vokse med samtidige byggerier omkring Fredensgade, Søndergade og Nørregade. Det medførte, at husnumrene voksede fra ca. 1124 i 1859 til ca. 1388 i 1869. Det er nemt at forstå, at det fortløbende nummersystem måtte ende i det rene kaos.
I 1869 blev det fortløbende husnummereringssystem afløst af den lokaliseringsangivelse for en adresse, som vi kender idag med gadenavn og husnummer. Tildelingen af husnumrene skete efter engelsk forbillede, sådan at ulige numre blev placeret i venstre side af gaden og lige numre i højre side, når man står med rygge mod centrum og ser ud af gaden og desuden med de laveste numre begyndende fra centrum og derefter stigende udefter.
Herved løb man ind i et af overtroens problemer, idet den nye husnummerering ville medføre, at flere ejendomme ville få tildelt husnummer 13. Ved de gamle fortløbende husnumre var der kun én familie i Skolegade, der havde fornøjelsen af at bo i et nr 13. Man løste problemet ved at springe nummer 13 over i de gader, hvor man kunne forvente modstand ved brugen af dette nummer. Man finder derfor den dag idag, at mange gader mangler et husnummer 13.
I gader med socialt dårligt stillede familier tog man ikke de samme hensyn. Derfor fik en af ejendommene i bl.a. Gavergyde, Møllegyde, Nygade og Smedegyde lov at bære et husnummer 13.


Til forsiden